ป้ายกองโจร

สื่อโฆษณากลางแจ้งที่นิยมติดตั้งไว้บริเวณริมถนน เพราะจะผ่านสายตาผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรเป็นจำนวนมาก  โดยทางบริษัทจะวิเคราะห์จุดติดตั้งตามกลุ่มเป้าป้ายที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงและดีที่สุด ลักษณะของป้ายจะพิมพ์ด้วยผ้าไวนิลตีกรอบไม้ มีความทนทานต่อสภาพอากาศ ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ขนาดมาตรฐานของป้ายคือ 1.2×2.4 เมตร และ 2.4×2.4 เมตร หรือขนาดใหญ่กว่าตามแต่ลูกค้าต้องการ
ตัวอย่างป้ายกองโจร

Facebook