ขั้นตอนการสั่งสินค้า
ขอราคา/ออกPO
ส่งไฟล์งาน/เนื้อหา
ชำระมัดจำ 50%
ตรวจสอบงานจริง
รับ/จัดส่งสินค้า
เช็คสถานะพัสดุ


ลูกค้าของเรา
Facebook