งานป้าย

ประกอบไปด้วย ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ป้ายหน้าโครงการ ตัวอักษรกล่อง ตู้ไฟ
ป้ายบิลบอร์ด เป็นป้ายขนาดใหญ่ที่พิมพ์ด้วยผ้าไวนิล สามารถติดตั้งป้ายเข้ากับโครงเดิมของลูกค้าหรือทำโครงใหม่ ตั้งแต่การวางเสา ทำโครงยึด ติดตั้งระบบไฟ
ป้ายหน้าโครงการ ตัวอักษรไทเทเนียม ตัวโครงคอมโพสิต
ตัวอักษรกล่อง ใช้โลหะขึ้นรูป มักใช้กับชื่อห้างร้าน ให้ความหรูหรา มีระดับ และมีความคงทนสูง 
ตู้ไฟ ให้ความสวยงาม และโดดเด่นกว่างานพิมพ์อื่นๆ เพราะมีไฟที่สามารถส่งสว่างได้ในเวลากลางคืน ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นได้ตลอดเวลา มีความสวยงาม ใช้วัสดุทั้งแผ่นไวนิล อะคริลิค มีหลากหลายประเภท ทั้งตู้ไฟล้อเลื่อน ตู้ไฟพร้อมตั้งเสา ตู้ไฟแบบติดกับตัวอาคาร และสามารถติดตั้งระบบต่างๆได้ เช่นการเปิด-ปิด เป็นเวลา
ตัวอย่างงานป้าย

Facebook