แฟ้ม Sale Kit

ที่เก็บเอกสารหรือรายละเอียดสำคัญต่างๆ ของบริษัทหรือองค์กร เพื่อการเก็บเอกสารที่กะทัดรัด สร้างความเป็นมืออาชีพ เพิ่มโอกาสในการขายให้ดียิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถออกแบบได้ โดยขนาดส่วนใหญ่จะเป็น a4
ตัวอย่างแฟ้ม Sale Kit

Facebook