ปฎิทิน

มีทั้งปฎิทินตั้งโต๊ะและปฎิทินแบบแขวน โดยแบบตั้งโต๊ะจะมีขนาด 6X8 นิ้ว ปกพิมพ์ 4 สีขนาด 250 แกรม เนื้อในเป็นกระดาษาอาร์ตด้าน 160 แกรม 13 แผ่นรวมปก ซึ่งจัดพิมพ์ตามแบบลูกค้า หรือรูปภาพที่ลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทมีเทมเพลตของปฎิทินไว้อยู่แล้ว ส่วนปฎิทินแบบแขวนลูกค้าสามารถกำหนดขนาด รูปภาพได้ตามต้องการ และนอกจากนี้ทางบริษัทยังจัดจำหน่ายปฎิทินประจำปีอีกด้วย
ตัวอย่างปฎิทิน

Facebook