บ.ไลฟ์ไทม์ จัดงาน Thank you Party & Grand Opening

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทไลฟ์ไทม์ กราฟฟิก แอนด์ ดีไซน์ ได้จัดงานเฉลิมฉลอง โดยใช้ชื่องานว่า “Thank you Party & Grand Opening” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางในบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดตัวออฟฟิศใหม่ บ่งบอกถึงการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต โดยในช่วงเช้าที่บริษัทมีการทำบุญตามพิธีทางศาสนา เพื่อเสริมศิริมงคลให้กับบริษัทและพนักงาน และช่วงเย็นก็มีงานปาร์ตี้แบบจัดเต็ม มอบความสุขให้กับลูกค้าและพนักงาน 

Facebook