บ.ไลฟ์ไทม์ มอบของขวัญให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา

ในช่วงเดือนธันวาคม จนถึงเดือนมกราคม ปีใหม่ ทาง บ.ไลฟ์ไทม์กราฟฟิก แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ทยอยเดินทางเพื่อไปมอบของขวัญให้กับลูกค้าของทางบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณที่ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนเสมอมา ทั้งนี้ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้า และบริการที่ดีที่สุดจากเรา หากปีที่ผ่านมามีการทำงานที่ผิดพลาด ล่าช้า หรืออาจไม่ตรงใจลูกค้า ทางบริษัทขออภัยมา ณ. ที่นี้ และจะปรับปรุงสินค้า บริการ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Facebook