พิธีวางเสาเอก โครงการเดอะทรีวิลเลจ โดยคุณธนกฤต

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2516 ที่ผ่านมา คุณธนกฤต โชคมงคลธนกูล กรรมการบริษัท ได้ร่วมพิธีวางเสาเอก ในโครงการเดอะทรีวิลเลจ โครงการ2 ที่คุณธนกฤตเป็นหนึ่งในกรรมการของโครงการ โดยได้ฤกษ์วางเสาเอก เวลา 9 โมง19 นาที ถือวันเปิดฤกษ์ ที่มีสิริมงคล

ซึ่งพิธีลงเสาเอกส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า จะทำให้งานก่อสร้างมีความราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคและ เมื่อได้เข้าอยู่บ้านหลังที่สร้างแล้วจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นความเชื่อและเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา และจากประสบการณ์การก่อสร้างบ้านของผู้เขียนเองที่ผ่านมาเป็นสิบปีก็พบว่าบ้านทุกหลังที่มีการก่อสร้าง มักจะทำพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย


Facebook