ป้ายเอ็กซ์สแตนด์ (X-Stand)

ป้ายตั้งโชว์ที่พกพาสะดวก ติดตั้ง เคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ความสูงอยู่ในระดับสายตา ทำให้มองเห็นได้ง่าย เหมาะกับงานออกบูธ โชว์ในสำนักงาน วัสดุที่ใช้เป็นไวนิล มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 60 x 160cm ทางบริษัทรับจัดพิมพ์พร้อมบริการขาตั้ง หรือลูกค้ามีขาตั้งเดิมอยู่แล้วก็สามารถใช้ด้วยกันได้
ตัวอย่างป้าย X-Stand
Facebook