กำหนดค่าสีธงชาติไทยใหม่

     หลังจากฉลองครบรอบ 100 ปี กับการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกำหนดและวัดค่า สีธงชาติไทย ใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานสีตามหน่วยสากล โดยค่าสีธงชาติไทยใหม่ ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการวัดค่าสีจากธงชาติต้นแบบด้วยเครื่อง Colorimetric Spectrophotometer จาก 3 แหล่งที่มาได้แก่

ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 2 ประเภท ได้แก่
1.ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์
2.ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
3.ธงจากราชนาวี

สีธงชาติไทย ที่ได้ถูกกำหนดใหม่มีดังนี้

สีแดง
HEX : #A51931
CMYK : C24%, M100%, Y83%, K18%
RGB : R165, G25, B49

สีขาว
HEX : #F4F5F8
CMYK : C 3%, M 2%, Y 1%, K 0%
RGB : R 244, G 245, B 248

สีน้ำเงิน
HEX : #2D2A4A
CMYK : C 87%, M 85%, Y 42%, K 43%
RGB : R 45, G 42, B 74

ดาวน์โหลดไฟล์ธงชาติ .ai

ที่มา : www.grappik.com

Facebook